Restyle Stichting Steun bij Ziekte

SbZ (Stichting Steun bij Ziekte) behartigt kort gezegd de belangen voor gepensioneerde werknemers van Unilever met betrekking tot een goede zorgverzekering. Sinds begin dit jaar voorziet SbZ de communicatie naar haar leden vanuit eigen naam. Middels nieuwsbrieven en een jaarlijks evenement worden de leden op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. Hiervoor hebben zij mij gevraagd om op basis van het bestaande logo een eigen stijl en vormentaal te ontwikkelen en zorg te dragen voor de vormgeving van alle uitingen.